O firmě


Firma DOHAS, s.r.o. Domažlice vznikla v roce 2000 sloučením dvou partnerů, kteří se zabývali poradenstvím, prodejem, servisem a revizemi hasicích přístrojů, hydrantů a problematikou Po a BOZP již od roku 1990.

Kvalita nabízených služeb byla a je zaručena vysokou odborností našich pracovníků s bohatými zkušenostmi v provozování uvedených činností. Platná oprávnění a certifikáty ke všem činnostem, certifikované dílny s veškerým potřebným vybavením, pružnost plnění požadavků zákazníka a rozumné ceny jsou u nás zaručeny.

dohas-pristroje

KOMPLETNOST
Naše filozofie spočívá v poskytování uceleného souboru služeb v celém rozsahu. To znamená, že s námi servisovaná firma již nemusí vyhledávat žádnou jinou pomoc u obdobných subjektů či firem.

POHOTOVOST
Snažíme se poskytnout služby v co nejkratší době. Každou odbornou činnost provádí několik pracovníků, kteří mají možnost se navzájem doplňovat.

CO NEJBLÍŽE K ZÁKAZNÍKOVI
Vytvořili jsme síť regionálních středisek působících v Plzeňském kraji (Domažlice – Tachov – Plzeň), která zákazníkovi zaručí pružnost v plnění veškerých požadavků.

KVALITA
Vysoká odbornost našich pracovníků s bohatými zkušenostmi je zárukou kvalitních služeb. Velmi přísně nastavený kontrolní systém snižuje možnost nekvalitní práce a případného omylu. Firma Dohas, s.r.o. Domažlice zajišťuje kompletní služby.

ROZUMNÉ CENY
Jestliže provádíme v jednotlivých firmách kompletní činnost služeb a většina našich odborníků je nablízku, můžeme si dovolit provádět práce za velmi výhodné ceny, o čemž se můžete přesvědčit. Při opakovaných službách je firmám poskytnuta sleva.

HLÍDÁNÍ TERMÍNŮ
Je zcela samozřejmé upozorňovat s předstihem na nutnost opakování veškerých služeb. O tuto činnost se starají pracovnice využívající k tomuto účelu vytvořený počítačový program zajišťující dokonalou spolehlivost.