Služby

PROVÁDÍME:
• revize přenosných hasicích přístrojů (dále jen PHP)
• servis, plnění a opravy PHP (v době trvání opravy PHP zapůjčujeme bezplatně náhradní PHP !!!)
• periodické tlakové zkoušky PHP
• revize požárních vodovodů (hydrantů) vnitřních
• revize požárních vodovodů (hydrantů) vnějších (nadzemních i podzemních)
• revize a prohlídky suchovodů
• revize požárních klapek
• revize požárních dveří
• plnění lahví CO2
• poradenství
• rozmístění a odbornou montáž PHP
• likvidace starých a neopravitelných PHP dle příslušných ČSN, zákona o požární ochraně
133/85 Sb. a vyhlášky MV 246/2001
• vystavení dokladu o provedené kontrole a údržbě PHP a hydrantů dle vyhlášky MV
246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce
• termíny všech kontrol a revizí bezplatně sledujeme a včas Vás upozorníme na ukončení
jejich platnosti
• prodej PHP a příslušenství
• prodej hydrantů a příslušenství
• prodej a montáž požárních hlásičů (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.)
• prodej bezpečnostních tabulek
• prodej sorbentních látek

dohas-sortiment

Většina PHP a hasicí techniky je trvale ihned k dispozici k prodeji.

Spolupracujeme s řadou renomovaných českých výrobců např.:
• Hastex & Haspr s.r.o. Pardubice
• Kodreta s.r.o. Myjava
• Kodreta Štefanov s.r.o.
• Pyrokontrol s.r.o. Bratislava
• Tepostop spol. s.r.o. Přelouč
• Kovoslužba HP a.s. Praha
• Neuruppin
• Bavaria
• Esto Cheb
• ETS Ostrava
• Červinka
• Albeco Liberec
• Pavliš a Hartmann spol. s.r.o.
• Výzbrojna požární ochrany

Od těchto firem vlastníme certifikáty a oprávnění na revize, servis a prodej jejich výrobků.

ZAJIŠŤUJEME:

• preventivní kontroly objektů (dle vyhl. Č. 246/2001 Sb.)
• pravidelná školení a preventivní prohlídky PO a BOZP
• vedení předepsané požární dokumentace PO a BOZP
• výkon požárního technika (osoba odborné způsobilosti v PO) a poradenská činnost
• posouzení požárního nebezpečí (dle zák. č. 133/1985 Sb.)
• účast na kontrolách prováděných oprávněnými orgány
• při školení zaměstnanců provádíme na přání zákazníka i praktické ukázky použití PHP na cvičném ohni, aby si zaměstnanci mohli sami zkusit zásah s PHP